Profil společnosti

Společnost KAN-servis, spol. s r.o. vznikla v roce 2001 transformací společnosti MVM Morava, spol. s r.o., která je na trhu od roku 1994. Společnost má tři majitele, společníky, a je čistě rodinnou firmou.

Od začátku roku 2006 jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2001, kterým jsme zavedli a udržujeme systém managementu jakosti. Od června 2007 jsme držiteli certifikace společnosti GAS s.r.o. pro výkon činností v plynárenství ČR pro výstavbu, opravy, provoz a servis protikorozní ochrany. Společnost je vybavena příslušnými měřicími přístroji specializovaných firem, má veškeré technické a materiálové zázemí potřebné k provozování činnosti. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni na zdokonalovacích kurzech v příslušných oborech. Kancelářské prostory jsou umístěny v pronajatých prostorách, sklady a dílny má společnost vlastní.

Naším cílem je spokojený zákazník, kvalita poskytovaných služeb.

CERTIFIKÁT GAS

CERTIFIKÁT GAS

Certifikace byla provedena pro činnosti na plynárenských zařízeních v rozsahu:

Výstavba, oprava, provoz a údržba zařízení protikorozní ochrany.

EURO CERT CZ, a.s.

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU JAKOSTI Č. 3115

EURO CERT CZ, a.s.

Společnost v oboru montáž, opravy a zkoušky vhrazených elektrických zařízení zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Společnost v oboru montáž, opravy a zkoušky vhrazených elektrických zařízení zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Společnost v oboru montáž, opravy a zkoušky vhrazených elektrických zařízení zavedla a udržuje systém managementu enviromentální ochrany splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2004

OHSHS 18001:2007

OHSHS 18001:2007

Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Společnost v oboru montáž, opravy a zkoušky vhrazených elektrických zařízení zavedla a udržuje systém managementu systému BOZP splňující požadavky OHSHS 18001:2007

Zpět na hlavní stránku >>>